Dodatne usluge

U dogovoru sa poslodavcima pružamo podršku izabranim kandidatima u organizaciji kurseva nemačkog i engleskog jezika, dodatnoj stručnoj obuci kandidata.