Studentska praksa

U saradnji sa partnerskim institucijama iz Njemačke, Agencija »ALUMNA« d.o.o. i Centar za vođenje karijere Panevropskog univerziteta »APEIRON« omogućavaju studentima zdravstvene njege i studentima IT profila obavljanje tromjesečne studentske prakse u Njemačkoj.

Na ovaj način studenti koji žele da nakon studija potraže posao u inostranstvu imaju mogućost da se upoznaju sa zahtjevima poslodavaca i pacijenata, uslovima rada, smještajem, uslovima života. Osim što nakon obavljene prakse dobiju potvrdu o usvojenim znanjima i stečenim vještinama za tri mjeseca, studenti imaju priliku da se nakon završetka studija zaposle u ustanovama u kojoj su obavljali praksu.

Uslovi za učeće u programu prakse:

  • Status studenta
  • Poznavanje njemačkog jezika (minimalni nivo A2)
  • Zalaganje i rad
  • Spremnost za rad u novoj sredin