POZNAVANJE STRANOG JEZIKA JE NEOPHODNO ZA RAZVOJ VAŠE KARIJERE

 
Poznavanje stranih jezika na turbulentnom i sve konkurentnijem tržištu rada više je nego važno. Strani jezici su jedna od standardnih rubrika u Vašem životopisu i vrlo često jedan od elemenata koji se traži u većini oglasa za posao. U većini slučajeva, vaša sposobnost aktivnog razumijevanja više stranih jezika može biti presudna u situaciji kada poslodavac odlučuje između Vas i ostalih kandidata na razgovoru za posao. Ne samo da Vas znanje stranog jezika odvaja od mase nego i povećava broj šansi za zaposlenja koje Vam se nude. Živimo u društvu u kojem su poslodavci sve više internacionalno orjentisani i koji trebaju saradnike sa kojima mogu direktno komunicirati.
Osim toga - ako poznajete strani jezik prilikom traženja posla niste "ograničeni" samo na jedno govorno područje.
Danas je više nego ikad potvrđeno da vrijedimo koliko jezika znamo pogotovo u očima budućeg poslodavca koji će na osnovu toga između ostalog mjeriti naše kompetencije na konkretno radno mjesto.  Pri tome nije dovoljno da samo potrvrdno odgovorite na upit o poznavanju stranog jezika - intervju za posao u vodećim preduzećima u okruženju se obavlja upravo na stranom jeziku. Sve je više stranih firmi koje otvaraju svoja predstavništva i koji žele neometanu komunikaciju sa uposlenicima.
Za učenje novog stranog jezika nikad niste prestari. Morate računati s tim da vam za ovladavanje jezikom treba nekoliko godina, stoga je bolje početi ranije nego čekati. Kod izbora koji jezik učiti uzmite u obzir različite faktore, poput branše u kojoj želite raditi, radnog mjesta ako već radite, potražnji za jezikom ali i dostupnosti tečajeva i vašoj sklonosti nekom jeziku.
Bitno je da shvatite da jezik ni u jednoj opciji ne možete naučiti preko noći, ili u jednom mjesecu.
U Evropi se primjenjuje jedinstvena kvalifikacija nivoa znanja jezika:
A1 - pripremni korisnik - početni
A2 temeljni korisnik - osnovno služenje jezikom
B1 - razvojni korisnik - samostalno služenje jezikom
B2 - samostalni korisnik - samostalno služenje jezikom
C1 - napredni korisnik  - kompetentno služenje jezikom
C2 - vrsni korisnik - kompeteneno služenje jezikom

nivo A1 je početni nivo, nakon završenih B nivoa trebali biste se dobro služiti jezikom a nivo C je napredni, odnosno možete razumjeti nijanse jezika i sudjelovati u akademskim programima.
Ukoliko tražite posao u Evropi, neophodno znanje stranog jezika za dobijanje radne i boravišne dozvole te za nostrifikaciju Vaše diplome je B2

Na stranici Centra za vođenje karijere potražite linkove za testiranje nivoa stranog jezika ili linkove za online učenje stranog jezika.