Posao za veterinare u SR Njemačkoj

Za veterinarsku ordinaciju iz Njemačke tražimo:
1. Veterinare za liječenje malih i velikih životinja-više izvršilaca
Poslodavac traži kandidate sa završenim fakultetom i radnim iskustvom.Mogućnost uključenja u program od nivoa poznavanja jezika A2. Isključivo kandidati sa EU državljanstvom. Postoji mogućnost rada i zapošljavanja kandidata do njihovog priznavanja diplome u Njemačkoj.
Kandidatima se nudi mogućost stalnog zaposlenja, bruto plaća od 3.500 EUR , mogućnost plaćenih prekovremenih sati, dežurstava i hitnih intervencija, godišnji odmor od 5 nedelja, naknade za učenje jezika od nivoa A2.
Uz prijavu poslati svoj CV na njemačkom jeziku, nakon tog sljedi razgovor sa poslodavcem.

Prijave i informacije
ALUMNA
Banja Luka
00 387 51 247 939
00 387 61 479 595

Banja Luka 10.09.2020
Kategorija: